03 213 5480 | Pyhäjärvenkatu 5 A, 33200 TAMPERE

Osakepääoman todistus

Osakepääoman todistus

Osakeyhtiötä rekisteröitäessä kaupparekisteriin, on patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) osana rekisteröintiä toimitettava tilintarkastajan todistus osakepääoman maksusta. Yritys merkitään rekisteriin, kun osakepääoman suorittaminen on todistettu.

Mikäli yritys tekee perustamisilmoituksen sähköisesti ja maksaa osakepääoman rahan eikä valitse yhtiölle tilintarkastajaa, pystyy osakepääoman maksun todistamaan PRH:lle tiliotteilla ja maksukuiteilla. Muussa tapauksessa PRH vaatii tilintarkastajan todistuksen osakepääoman maksusta. Rahana maksettaessa todistusta varten tarvitaan yhtiön perustamisasiakirjat, tilisopimus sekä tiliotteet/maksukuitit.

Mikäli osakepääoma maksetaan apportilla eli maksu suoritetaan muulla omaisuudella kuin rahalla, tarvitaan tilintarkastajan lausunto osakepääoman merkintää varten PRH:lle. Apporttina ei hyväksytä sitoumusta työn suorittamisesta. Apporttina sijoitettavalla omaisuudella on oltava sijoituksen saavalle yhtiölle vähintään maksua vastaavaa taloudellista arvoa. Mikäli osakkeita merkitään apporttina, tulee olla myös selvitys, jossa yksilöidään apporttiomaisuus ja sillä suoritettava maksu, selvitettävä omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat seikat ja omaisuuden arvostamisessa noudatetut menetelmät.

Apporttiomaisuuden on siirryttävä yhtiön omistukseen. Mikäli ko. omaisuuserään liittyy kiinnityksiä/panttauksia tai muita sellaisia ehtoja, jotka vaikuttavat apportin saavan yhtiön kykyyn käyttää saatua omaisuutta hyödyksi, on apportin arvo yhtiölle pienempi kuin ilman rasitteita tai jopa arvoton, jos on todennäköistä, ettei yhtiö voi hyödyntää apporttia. Apporttilausuntoa varten tarvitaan perustamisasiakirjat (tai osakeantipäätös), selvitykset apporttina annettavasta omaisuudesta, miten se on arvostettu, dokumentit liittyen omaisuuden arvostamiseen, selvitykset omaisuuden mahdollisista panttauksista/kiinnityksistä (velan vakuutena olemisesta) ja luovutusta rajoittavista ehdoista (esim. hallintaoikeus on pidätetty). Omaisuuden siirtymistä osakeyhtiölle todentaa perustettavan yhtiön kanssa tehty kauppakirja/sopimus, josta käy ilmi omistusoikeuden siirtyminen.

Mikäli esimerkiksi auto sijoitetaan yhtiöön, käyvästä arvosta saa autoliikkeiltä arvion. Mikäli auto on osamaksuvelan vakuutena, vaikuttaa se auton arvoon yhtiölle käypää arvoa vähentävästi. Rahoitusyhtiö voi velkojana vaikuttaa myös auton luovutukseen osakeyhtiölle. Mieluiten apportti luovutetaan rasitteista vapaana.

OTA YHTEYTTÄ LOMAKKEELLA

14 + 15 =