03 213 5480 | Pyhäjärvenkatu 5 A, 33200 TAMPERE

Liikennelupatodistukset

Liikennelupatodistukset

Trafilta haettavaa liikennelupaa varten hakija tarvitsee tilintarkastajan todistuksen taloudellisista voimavaroistaan. Vaihtoehtoinen tapa on hankkia luotto- tai rahoituslaitoksen takaussitoumus tai pankkitalletus haettavia liikennelupia vastaavalle summalle.

Liikennelupia varten hakijalla tulisi olla omaa pääomaa 9000 € ensimmäisen auton osalta ja vähintään 5000 € per seuraava auto. Tarvittava oma pääoma osoitetaan hakijan viimeisimmän tilinpäätöksen tai välitilinpäätöksen perusteella. Mikäli tilinpäätöstä tai välitilinpäätöstä ei ole tilintarkastettu, tarvitaan raporttia varten tilikauden pää- ja päiväkirjat sekä mahdollisuus tarkastaa kirjanpitoaineistoa, jotta voidaan varmentua tilinpäätöksen luotettavuudesta todistusta varten.

Omaan pääomaan voidaan lukea mukaan myös osakeyhtiölain 20 luvun 23§:n 2 momentin mukaiset erät: poistoero, vapaaehtoiset varaukset, pääomalaina sekä omaisuuden todennäköisen luovutushinnan ja kirjanpitoarvon erotus (oikaistuna laskennallisella verovelalla).

OTA YHTEYTTÄ LOMAKKEELLA

9 + 4 =